1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Strategier för klimatneutrala fastigheter
En stad ovanifrån

Strategier för klimatneutrala fastigheter 

En tydlig strategi för klimatarbetet gör att ni kan följa upp och minska riskerna i fastighetsinvesteringar. IVL hjälper dig med att ta fram strategier för verksamhetens klimatarbete så att både din verksamhet och dina fastigheter blir klimatneutrala.

En klimatstrategi visar era kunder och investerare hur ni tillämpar olika branschstandarder och blir vägledande för tillämpning av klimat- och hållbarhetskrav i er leveranskedja.

Vi har en metod för strategiskt klimatarbete. Du kan välja att använda enskilda delar eller jobba med hela processen för att få mesta affärsnytta, både på kort och lång sikt. Utöver det använder vi egenutvecklade verktyg med bred branschförankring för att följa upp och utvärdera åtgärder. Exempel på det är BM för klimatdeklaration, Tidstegen för energiåtgärder, eBVD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och BASTA Öppnas i nytt fönster. för materialval samt CCBuild Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för ökat återbruk. Med dessa, och vår egen miljöfaktabok som grund, hjälper vi dig att ställa klimat och miljökrav vid upphandlingar så att du kan följa upp och utvärdera miljönyttan på både kort och lång sikt.

Vår erfarenhet av forskning och innovationssatsningar kring byggbranschens utmaningar, principer och metoder gör oss till en trygg partner då vi vet vad som är aktuellt just nu, men även vad som håller i längden.

Vid hjälper dig med att:

  • Förstå ditt företags klimatpåverkan genom att identifiera utsläpp, analysera prioriteringar och lagkrav samt se över viktiga principer och helhetsperspektiv
  • Utveckla metoder för beräkning av utsläppen, som datastrategier, datainsamling, beräkningar och redovisning samt standarder som GHG
  • Sätta skarpa och underbyggda mål, enligt Science Based Targets-metoden eller motsvarande
  • Skapa genomtänkta åtgärdsarbeten, med prioriteringar, fokusområden och satsningar, handlingsplan, aktiviteter, program samt uppföljning
  • Följa upp och kommunicera företagets arbete med att minska klimatpåverkan