Vatten i en maskin

Vattenrening

Urbaniseringstrenden världen över sätter stor press på vatten- och avloppssystemen och återvinningen av avloppsvatten. IVL är med och utvecklar framtidens vattenrening.

Med så kallad progressiv vattenrening kan vi åstadkomma en mer energi- och resurseffektiv rening och samtidigt minska utsläppen av klimatgaser, och dessutom tillvarata alla naturresurser som skickas in i ett avloppsreningsverk.

Hammarby Sjöstadsverk

På forsknings- och utvecklingsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk arbetar IVL tillsammans med andra experter inom vattenrening med teknikutveckling, demonstration och teknikverifiering.

Anläggningens uppbyggnad är väl lämpad för tester av ny teknik och innovativa lösningar inom vattenrening och miljöteknik och möjliggör flexibel styrning och uppbyggnad med kombinationer av olika vattenrenings- och slamhanteringsprocesser.

Hammarby Sjöstadsverk övervakas dygnet runt och involverar ett 20-tal personer från både IVL och KTH med spetskompetens inom vattenrening.

Läs mer om Hammarby Sjöstadsverk här.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev