1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Vatten
 5. nextGen: Nya tekniska lösningar för vatten
Blått vatten och EU-loggan

NextGen: Nya tekniska lösningar för vatten

Den gamla slit-och-släng modellen behöver ersättas med en klokare användning av våra resurser. Det kan göras genom att minimera användningen, återvinna produkter, återvinna energi och minimera avfallet från vattenkonsumtionen. I Europa har vi på många sätt en unik möjlighet att övergå från en linjär till en cirkulär ekonomi då vi har nära mellan samhällen och hög teknikkunskap.

Det är bråttom att omvandla linjära system till cirkulära inom vattensektorn. Den är idag främst en linjär produktion med konsumtion och bortforslande av önskade och oönskade produkter, via rening med höga energikostnader. Det innebär negativ påverkan på ekosystem med oönskade kemikalier.

EU-projektet NextGen ska demonstrera nya tekniska lösningar för vatten i tio storskaliga demonstrationsprojekt, som ligger utspridda över Europa. I projektet ska nödvändiga metoder och verktyg för uppskakning och överföring av tekniker utvecklas.

Det handlar om att återanvända själva resursen vatten, genom:

  • lagring, optimerad förvaltning av vatten
  • avancerade teknologier för rening av vatten
  • uppbyggande av lokala ekosystem för vatten
  • kombinationer av energi och vatten där energi tas tillvara och lagras
  • återanvändning av näringsämnen i vatten och utvecklande av nya material
  • minska kostnaderna för rening av mikroföroreningar i vatten

  NextGen ska producera ny kunskap om tekniker som förbättrar förmågan att återvinna, förfina, återanvända, ta tillvara värdet från och förlänga livslängden på ett ständigt ökande utbud av resurser och produkter inom den europeiska vatten- och dess allierade sektorer. NextGen ska även verka som globala CE-pionjärer i Indien och Kina.

  Läs mer om NextGen på projektets webbplats: http://nextgenwater.eu/

  Projektfakta

  • NextGen: Towards a Next Generation of Water Systems and Services for the Circular Economy
  • Budget: 5,1 MEUR
  • Finansiär: EU Horizon 2020, projektnummer 776 541
  • Samarbetspartners: Koordinator KWR i Nederländerna, KWB, AVB och ESCI i Tyskland, FHNW i, UCRAN, UNEXE, UBATH Storbritannien, STRANE från Frankrike, CTM från Spanien, NTUA, ICCE från Grekland, IPSTAR från Nederländerna, WssTP från Belgien, Region Gotland från Sverige samt AVA och CTU från Schweiz.
  • Period: 2018 - 2022