1. Startsida
  2. Om oss
  3. Vision och organisation
  4. Samarbeten och nätverk
Personer har möte i konferensrum

Samarbeten och nätverk

I IVL:s strategi ligger att upprätthålla och utveckla ett nära samarbete med näringslivet, internationella forskningsorgan och högskolor.

Som ett led i detta har IVL formaliserade samarbeten med till exempel Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska högskola och Lunds Tekniska Högskola. En av IVL:s roller ligger i att agera brobyggare mellan forskning och näringsliv och skapa arenor för samverkan mellan olika samhällsaktörer. Därför leder och deltar IVL aktivt i olika typer av nätverk och andra samarbetet.

Här följer några av våra viktiga samarbeten och nätverk: