Pile of publication books or documents report papers.
 1. Startsida
 2. Publikationer

Publikationer

Ta del av vår forskning genom att söka bland IVL:s publicerade rapporter och artiklar. För att få tillgång till alla IVL:s publicerade publikationer, besök IVL:s portal på Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

Nedan kan du hitta våra senaste publikationer

 • Nationellt datalexikon : Arbetspaket 1 - Öppen tillgång till digitala datablad för produktegenskaper baserat på datamallar


  I projektet Öppen tillgång till digitala datablad för produktegenskaper baserat på datamallar har det ingått att föra dialog med marknadens aktörer om förutsättningar för hur svenska aktörer kan möjliggöra en etablering av ett nationellt datalexikon och en plattform för att tillgängliggöra produktdatamallar. Dialogen genomfördes genom att bjuda in...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Carbon stocks and carbon sinks of trees in Göteborg, Umeå and Malmö


  This report is part of the Nordic Sustainable Construction project, which falls under the Nordic Sustainable Construction program launched by the Nordic Ministers for Construction and Housing and funded by Nordic Innovation. Here we present findings from an analysis of carbon stocks and carbon sinks of individual trees of different species within...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Klimatpåverkan från en byggnads hela livscykel: Bakgrundsrapport till anvisningar för LCA-beräkningar


  Senast år 2045 ska Sverige enligt det nationella klimatmålet inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå detta mål måste alla sektorer bidra. Bygg- och anläggningssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges totala klimatpåverkan och har tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft för att bidra till detta...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nedfall och avrinning av metaller, svavel och kväve i närheten av Rönnskärsverken från 1986/87 - 2018/19 : Årsrapport 2020


  På uppdrag av Boliden Mineral AB genomför IVL Svenska Miljöinstitutet AB sedan mitten av 1980-talet undersökningar av deposition och avrinning av bland annat svavel, kväve samt metaller i ett granskogsområde vid Holmsvattnet, ca 15 km SSV om Rönnskärsverken. Inför det hydrologiska året 2013/14 flyttades mätningarna på grund av avverkning till en ny...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tools and drivers for chemical footprints : A mapping study of available tools and current policy drivers


  The emission of hazardous substances occurs from the cradle to grave of products and services. Calculating a chemical footprint can help companies prioritize actions to reduce the potential impacts.This report is the result of a search for available tools for calculating chemical footprints and our attempt to identify regulatory drivers for such...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Polycyclic aromatic compounds (PACs) in oily wastewater from shipping with a focus on scrubber water


  To reduce emissions of hazardous combustion gases to air, ship owners can switch to cleaner fuels or install so called “scrubbers”, onboard the ship. In a scrubber, combustions gases are sprayed with water and the dirty wash water, the scrubber water, is discharged to the sea. The number of ships with scrubbers and the volumes of discharged...
  Ladda ner publikation länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.