Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Norrland — mätningar och modellering

För Länsstyrelserna i Jämtlands, Väster-norrlands, Västerbottens och Norrbottens län samt Boliden mineral. Resultat t.o.m. september 2010.

Prenumerera på våra nyhetsbrev