10 februari

Torsdagar med KomPark: Kan man beskatta bilar medan de står stilla?

Parkeringsskatter har provats i Australien och Storbritannien. Har de varit effektiva? Hur har man fått acceptans? Vi har testat idén på svenska kommunpolitiker och kommunala tjänstepersoner och redovisar vad vi funnit. Med den utgångspunkten diskuterar vi möjligheter och förväntade effekter av ett liknande styrmedel i svensk tappning.

parked cars
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.556fc7e17c75c849332ff9e/road-cars-transport.jpg