Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Luftföroreningar orsakar mer än 5000 dödsfall per år i Sverige
  Luftkvaliteten i svenska tätorter har inte blivit nämnvärt mycket bättre sedan slutet av 1990-talet. Det framgår av en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Halterna av partiklar och ozon - de luftföroreningar som orsakar mest hälsoproblem i Sverige, har varit relativt oförändrade. Av detta följer att fler än 5000 personer per år beräknas dö i förtid på grund av luftföroreningar.
 • | nyhet
  Mängden kvicksilver i vatten kan öka efter stormen Gudrun
  De områden som drabbades värst av stormen Gudrun riskerar att få upp till 50 procent högre halter av metylkvicksilver i ytvattnet. Det visar en studie som IVL genomfört inom ramen för Skogsstyrelsens projekt Stormanalys. IVLs beräkningar visar att utlakningen av både kväve och kvicksilver riskerar att öka i hela Götaland som en följd av stormen. Lokalt kan det innebära stor risk för ökade kvicksilver halter i fisk i de värst drabbade områdena i Halland, Kronobergs- och sydvästra delen av Jönköpings län samt delar av Skåne.
 • | nyhet
  Hur påverkar jättarna Kina och Indien miljö, politik och världsekonomin?
  IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH inbjuder för femte året i rad - inom sitt forum för debatt om teknik och samhälle, Pro et contra - till ett öppet seminarium och debatt med Gary Gardner och Öystein Dahle från Worldwatch Institute som varje år ger ut rapporten "State of the World".
Nyhetsarkiv
Återställ