Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Besök oss på Processteknikmässan i Göteborg - se framtidens processoptimering
  IVL Svenska Miljöinstitutet är mässpartner till Svenska Mässan i Göteborg vid Miljöteknik- och Processteknikmässan 7 — 9 oktober. Välkommen att besöka oss i monter B05:52 där vi visar den optimeringslösning som vi utvecklat tillsammans med Nynas AB. Vi vill samtidigt bjuda in till intressanta kortseminarier.
 • | nyhet
  Stora vinster med optimering för processindustrin
  Fjorton procents ökat utbyte på en av oljefraktionerna vid Nynas AB:s raffinaderi i Göteborg och en beräknad vinst på 850 000 kronor på bara 14 dagar. Så lyder resultatet av det test som gjordes våren 2008 med det processoptimeringssystem som IVL har utvecklat tillsammans med Emerson Process Management. Den 7-9 oktober visas systemet på Processteknikmässan i Göteborg och är kommer även resultat från andra industritillämpningar att redovisas.
 • | nyhet
  IVL får nya pengar för att minska damm på byggen
  I en IVL-studie som presenterades i somras konstaterades att dammhalterna ofta ligger högt över tillåtna gränsvärden på byggarbetsplatser. IVL får nu 2,3 miljoner kronor från AFA Försäkring för ett projekt som ska utveckla praktiska åtgärder som effektivt ska minska dammhalterna och sprida kunskap om bra åtgärder.
 • | nyhet
  Utvecklar framtidens miljöanalysverktyg för godstransporter
  IVL och NTM, Nätverket för transporter och miljö, har fått 2,4 Mkr av VINNOVA för att utveckla ett nytt miljöanalysverktyg för godstransporter. Tanken är att verktyget ska utvecklas till att bli internationell standard. Härmed fördjupas det redan inledda samarbetet mellan IVL och NTM. I planerna ingår också att IVL tar över NTM:s kansli från och med 2009.
 • | nyhet
  IVL initierar process för europeiskt verifieringssystem
  Den 18 september kommer de första företagen i Europa att rulla in i den process som kommer att granska och sedermera kvalitetsmärka miljöteknik. Fem svenska företag är de första i Europa som kommer att kunna redovisa en oberoende granskares utvärdering enligt Environmental Technology Verification-systemet (ETV).
 • | nyhet
  IVL blir starkare inom klimatsektorn
  Klimatfrågan griper idag in i snart sagt varje sektor och område. Det är ett av skälen till att IVL Svenska Miljöinstitutet nu breddar och förstärker klimatkompetensen genom att rekrytera bland andra Christina Frost, tidigare sekreterare i Klimat- och sårbarhetsutredningen.
Nyhetsarkiv
Återställ