Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

  • | nyhet
    Skärgårdens bottnar tillfrisknar
    Under hösten och vintern har IVL-forskare undersökt bottnarna i Stockholms skärgård. Resultatet är glädjande och visar en påtaglig förbättring av syrgasförhållandena längs bottnarna i inner- och mellanskärgårdarna.
  • | nyhet
    Verifiera din miljöteknik i EU, USA och Kanada samtidigt
    Som del av ett projekt söker IVL leverantörer som vill ha sin teknik verifierad i EU, USA och Kanada. Inom ramen för EU-projektet Advance ETV ska flera projektpartners i en fallstudie verifiera en miljöteknik i ett land där verifikationen sedan godkänns i alla dessa länder samtidigt.
Sidan senast ändrad: 2021-12-09

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen