Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Varför minskar inte kvävedioxidhalterna?
  Trots renare fordon och en rad olika åtgärdsprogram minskar inte halterna av kvävedioxider i södra Sverige. I Göteborgsregionen är halterna så höga att miljökvalitetsnormen överskrids. IVL har i samarbete med Miljöförvaltningen i Göteborg undersökt orsakerna till de höga NOX-halterna och det verkar som att varken sjöfarten eller moderna dieslar ensamt kan förklara fenomenet.
 • | nyhet
  IVL leder nytt forskningsprogram om klimat och miljö
  IVL har fått Naturvårdsverkets uppdrag att leda det nya forskningsprogrammet CLEO - Climate Change and Environmental Objectives.
 • | nyhet
  Nu startar Centrum för hållbar stadsutveckling
  I januari 2010 startar Mistra Urban Futures i Göteborg, ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling som drivs av ett konsortium av sju starka aktörer, varav IVL Svenska Miljöinstiutet är en. Fem större pilotprojekt startas som ger en indikation på vad centrumet ska arbeta med, klimatpåverkat byggande är ett exempel.
Nyhetsarkiv
Återställ