Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Vi deltar i Earth Hour den 27 mars
  IVL Svenska Miljöinstitutet har anmält sig till Earth Hour och kommer att släcka all belysning som vi själva har kontroll över på kontoren i Stockholm och Göteborg. Vi vill samtidigt passa på att tipsa om Klimatkontot — ett verktyg som IVL har utvecklat och som dels ger en bild av individers klimatpåverken, dels ger konkreta tips om hur denna kan minskas. Testa Klimatkontot genom att klicka här .
 • | nyhet
  Långsam återhämtning efter försurande svavel- och kvävenedfall
  Nedfallet av svavel till den svenska skogen har minskat sedan början av 90-talet i en takt som följer minskningen av de samlade svavelutsläppen i Europa. Men återhämtningen i mark och vatten går trögt. Trots att utsläppen av kväve från Europa har minskat 20-40 procent under motsvarande tid syns inga tecken på ett minskande nedfall över Sverige.
 • | nyhet
  IVL deltar i Stockholmsregionens satsning på världsutställningen
  Stockholmsregionen satsar på världsutställningen Expo 2010 i Shanghai och IVL Svenska Miljöinstitutet är en av de aktörer som kommer att delta vid de särskilda Stockholmsdagar som hålls i den svenska paviljongen i juni.
 • | nyhet
  Seminarium: Hårdare krav på kemikaliehantering i byggsektorn
  De nya hårda kraven på kemikaliehanteringen inom byggsektorn diskuteras under ett seminarium på IVl Svenska Miljöinstitutet tisdagen den 16 mars kl. 13.00-16.30. Hur man hanterar marknadens nya krav, EU:s stränga kemikalielagstiftning REACH och märkningsförordningen CLP gås igenom.
 • | nyhet
  Maximerat virkesvärde, minimerad miljöpåverkan
  Varje år går 25 miljoner kubikmeter virke förlorat i Europa, framförallt på grund av bristande logistik och kommunikation mellan avverkning och sågverk. Efter tre och ett halvt års arbete ska nu det europeiska forskningsprojektet Indisputable Key, som bland annat har forskat på hur man kan förbättra miljöprestandan genom hela virkesvärdekedjan, presentera sina slutresultat.
Nyhetsarkiv
Återställ