Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Storsatsning inom EU på kvicksilver i atmosfären
  Nyligen startade EU ett forskningsprogram om kvicksilver i atmosfären - GMOS (Global Mercury Observation System). Projektet har en global täckning och syftar till att öka förståelsen om global spridning av kvicksilver.
 • | nyhet
  Övervakningen av marknära ozon utökas
  Under 2011 ska IVL på uppdrag av Naturvårdsverket utöka antalet mätstationer för marknära ozon i landsbygdsmiljö från dagens 8 platser till 16. Skälet är att Sverige ska klara att leva upp till kraven i EU:s luftkvalitetsdirektiv.
 • | nyhet
  IVL skapar verktyg för logistikanalys i en osäker värld
  Hur ska transporterna och logistiken planeras och utformas för att ta hänsyn till en föränderlig och osäker utveckling av miljö- och klimatkrav, kundbehov och lagstiftning? Den frågan ska IVL utreda i ett forskningsprojekt tillsammans med frakt- och logistikföretaget Geodis Wilson.
 • | nyhet
  Risk för koloxidförgiftning vid svetsning av fjärrvärmerör
  Gassvetsning av rör för fjärrvärme kan innebära risk för akuta skador och död på grund av höga koloxidhalter i luften om svetsutrymmet är dåligt ventilerat. Det visar en utredning av koloxidbildningen vid gassvetsning som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort på uppdrag av Svensk Fjärrvärme.
Nyhetsarkiv
Återställ