Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Närstudie av partiklar från sjöfart
  Sjöfarten står för betydande utsläpp av luftföroreningar, närmare 80 procent av alla varor som transporteras över världen går med sjöfart. Trots att sjöfarten förväntas att öka kraftigt finns mycket lite data tillgänglig över partikelutsläppen.
 • | nyhet
  IVL går in som part i Waste Refinery
  I samband med att konsortiet Waste Refinery nu påbörjar en ny etapp på tre år har IVL Svenska Miljöinstitutet gått in som part. Syftet med Waste Refinery är att utvärdera, utveckla, demonstrera och integrera olika tekniker för effektiv energi- och resursutvinning av avfall.
 • | nyhet
  IVL med och tar fram klimatkvitto för villor
  Som ett led i satsningen på mer energieffektiva och miljövänliga hus har småhustillverkaren A-hus, med hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet, låtit beräkna koldioxidavtrycket för en normalstor villa på 150 m2 som ingår i det uppmärksammade projektet One Tonne Life . Detta är ett steg mot att ge konsumenter möjligheten att i framtiden få ett tydligt kvitto på vilken klimatpåverkan deras villor har. Konsumenten kan därmed göra aktiva, klimatsmarta val - också i sina husaffärer.
 • | nyhet
  Nätverk går samman för att stärka miljöteknikområdet
  Det högteknologiska nätverket Stockholm Cleantech Business Network, SCBN, som drivs av KTH har gått samman med det IVL-koordinerade nätverket Stockholms Miljöteknikcenter, SMTC, som är Stockholms och Mälardalens största nätverk för miljöteknikföretag.
 • | nyhet
  IVL deltar på Nitrogen and Global Change i Edinburgh
  Den 11-14 april samlas närmare 600 forskare, beslutsfattare och andra intressenter i Edinburgh för att diskutera kvävets roll i ett brett perspektiv. Konferensen är ett viktigt vetenskapligt forum, men också en utgångspunkt för hur kvävefrågan ska behandlas i framtiden inom olika internationella organ.
 • | nyhet
  IVL tog fram klimat- och sårbarhetsanalys för Botkyrka
  I den klimat- och sårbarhetsanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram beskrivs hur Botkyrkas bebyggelse, vägar, vatten och avlopp kan påverkas av bland annat ökad nederbörd, höjda vattennivåer i sjöarna och högre temperaturer.
 • | nyhet
  "Ge oss en promille av forskningspengarna"
  Det ligger 12,8 miljarder kronor till forskning outnyttjade på universitet och högskolor. Ge oss en promille av de pengarna, öronmärkta till stöd för miljöteknik, och vi kan fortsätta att ligga i miljöforskningens framkant. Så skriver Tord Svedberg, VD IVL Svenska Miljöinstitutet i en debattartikel som presenteras i det senaste numret av Ny Teknik.
Nyhetsarkiv
Återställ