Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Svenskt konsortium ska främja hållbar stadsutveckling i Kina
  Ett svenskt konsortium bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet, Scania och miljöteknikföretagen Malmbergs och Xylem har bildats för att främja hållbar stadsutveckling i Kina. Tillsammans med kinesiska partners ska man ta sig an de svåra utmaningar som kinesiska städer står inför med luftföroreningar och ett ökande behov av bättre avloppsvattenrening.
 • | nyhet
  Årsredovisningen 2012 - finns att läsa här
  Hållbart samhällsbyggande är ett område som berör de flesta delar av samhället. Det är också ett av IVL:s sex temaområden. I årsredovisningen för 2012 kan du bland annat läsa mer om de aktuella projekt IVL deltar i inom ramen för ett hållbart samhällsbyggande både i Sverige och internationellt.
 • | nyhet
  IVL utreder kriterier för kulturhistoriska byggnader
  Brons, silver eller guld? Miljöklassificeringssystemet Miljöbyggnad är bra, men inte anpassat för byggnader med kulturhistoriskt bevarandevärde. Detta då det saknas bra bedömningskriterier som tar hänsyn till de speciella förhållanden som gäller för dessa byggnader. Därför har IVL påbörjat ett projekt för att utreda befintliga och föreslå nya kriterier.
 • | nyhet
  Utbredd oro för miljön i kinesiska Guizhou
  En stor del av befolkningen i kinesiska provinsen Guizhou är oroad över miljösituationen, men få vet vilka rättigheter de har och bristen på stöd från myndigheterna gör det svårt att driva miljömål. Det visar en kartläggning som har gjorts inom ett IVL-lett EuropeAid-projekt.
 • | nyhet
  Dieselpartiklar påverkar hjärtat – nya kunskaper viktiga för Sveriges internationella luftvårdsarbete
  Resultaten från forskningsprogrammet Scarp visar att partiklar i dieselavgaser ger en direkt påverkan på hjärta och blodkärl och att vedrök ger upphov till inflammation. Luftföroreningar från vägtrafiken skadar barns luftvägar långt upp i skolåldern. De nya kunskaperna kommer att få stor betydelse för utformningen av den politik som Sverige kommer att driva i europeiska och internationella luftvårdssammanhang.
 • | nyhet
  Ny studie visar klimatnyttan av second hand
  Genom att handla begagnat på Blocket i stället för att köpa nytt kunde 1,6 miljoner ton utsläpp av växthusgaser sparas in under 2012. Det visar en ny studie som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört på uppdrag av Blocket.
 • | pressmeddelande
  Boende involveras i upprustningen av miljonprogrammen
  Stadsdelen Alby i södra Stockholmsregionen blir pilotområde för ett nystartat projekt som ska undersöka hur boende kan involveras i upprustningen av området med hjälp av så kallade Urban Living Labs. Projektet, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs i samarbete med Botkyrka kommun, får 2,5 miljoner kronor i stöd av Vinnova.
 • | nyhet
  Nytt publikrekord för Tillståndet i miljön
  Tillståndet i miljön slog återigen publikrekord med fler än 370 deltagare på plats på Münchenbryggeriet i Stockholm den 7 maj. Temat för årets program var globalt ledarskap och flera tunga internationella talare medverkade; Jill Dumain direktör för miljöstrategin på Patagonia, Greg Priest , chef för hållbarhetspolicy på Ikea Group och Richard Northcote , ansvarig för hållbarhetsfrågor på Bayer Material Science – alla representerar de globala företag som gett miljö- och hållbarhetsambitionerna en framskjuten roll i affärsverksamheten.
Nyhetsarkiv
Återställ