Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Bränder i östra Europa förorenar luften i Norden
  Under det senaste årtiondet har flera större bränder, i synnerhet i södra Ryssland, påverkat luftkvaliteten och haft allvarliga konsekvenser för människors hälsa och för ekosystemen i de nordiska länderna. Bränderna beror i huvudsak på en vårdslös bränning av jordbruksrester som sprider sig och blir till storskaliga skogsbränder.
 • | nyhet
  Ökat samarbete med Kina – vägen framåt för hållbar utveckling
  Kinas snabba tillväxt saknar motstycke i mänsklighetens historia. Men 30 år med kraftig tillväxt har fått svåra konsekvenser för Kinas miljö. Vad kan vi från svenskt håll bidra med för lösningar genom ett tätare samarbete med Kina?
 • | nyhet
  Ny sajt visar klimatnyttan med begagnat
  Blocket lanserar en ny sajt – Klimatnyttan.se. På sajten kan besökarna följa mängden potentiella växthusgasutsläpp som undviks i realtid i takt med att svenska folket säljer och köper begagnat. Klimaträknaren är framtagen i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Vilken betydelse har HR/personalfunktionen för det systematiska arbetsmiljöarbetet?
  Personalavdelningars inflytande över arbetsmiljön har ökat sedan 90-talet. Men det är ett arbete som egentligen ska ske ute i verksamheten. IVL Svenska Miljöinstitutet får nu 2,6 miljoner kronor från AFA Försäkring för att undersöka HR/personalfunktionens förändrade roll i systematiska arbetsmiljöarbetet i organisationer och verksamheter inom kommuner och landsting.
Nyhetsarkiv
Återställ