Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Ny kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning
  För tredje året i rad genomför IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners systematiska arbete med klimatanpassning. Undersökningen riktar sig till alla Sveriges kommuner.
 • | nyhet
  Effekter på ekosystemtjänster från biodrivmedelsproduktion
  Forskare från IVL, SLU och Stockholms universitet har kartlagt hur ekosystemtjänster kan komma att påverkas av en ökad biodrivmedelproduktion från svensk skog och jordbruk. En rad olika områden inkluderas som markkvalitet, kolinlagring och rekreation. En mindre jämförelse med effekter på eko­systemtjänster kopplat till produktionen av fossil diesel ingår också.
 • | nyhet
  Vidareutveckling av Svetsa Rätt
  Webbplatsen Svetsa Rätt togs fram 2012 som en del av AFA Försäkrings program Från ord till handling och används idag av både svetsföretag och i svetsutbildningar. Det finns nu behov av att utveckla webbplatsen med information om svetsning vid tillfälliga arbetsplatser, exempelvis byggarbetsplatser, och göra användningen enklare för lärare och elever.
 • | nyhet
  Forskningsstöd för nollvision inom stål-, massa- och pappersindustrierna
  Industriarbetsgivarna har satt upp en nollvision för olyckor och ohälsa på arbetsplatser inom stålindustrin och massa- och pappersindustrin. Inom dessa industrier har arbetet med att öka säkerheten och skapa en god arbetsmiljö pågått i decennier. Ändå inträffar arbetsskador och allvarliga tillbud.
Nyhetsarkiv
Återställ