Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Flexiblare elnät kan ge stora minskningar av klimatutsläppen
  IVL har i samarbete med företaget Blixt Tech tittat på hur styrning av efterfrågan och produktion i elnätet kan påverka energianvändningen och koldioxidutsläppen i bostadssektorn i fyra EU-länder. Potentialen är stor, utsläppen kan minska med upp till 24 megaton koldioxid varje år visar studien.
 • | nyhet
  Smarta loopar ska möjliggöra återvinning av små volymer plast och textil
  I ett nystartat projekt som IVL driver undersöker man om det kan bli lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier genom så kallade smarta loopar. Syftet är att se om en specifik insamling av mindre men renare flöden av material kan göra att fler företag får ekonomi i att återvinna materialet i deras produkter.
 • | nyhet
  Textilsorteringsprojektet Siptex nominerat till hållbarhetspris
  Textilsorteringsprojektet Siptex som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet är nominerat till Stockholm Fashion Districts hållbarhetspris Encouragement for Action. Genom den teknik som har utvecklats i projektet kan insamlad textil nu sorteras automatiskt för högvärdig materialåtervinning.
 • | pressmeddelande
  Spillvärme i Europa – unik inblick i industriernas tänkesätt
  Trots att det finns bra tekniker för att använda industriell överskottsvärme är det bara en bråkdel av potentialen som används. EU-projektet So What utvecklar ett digitalt verktyg för att underlätta samarbeten mellan industrier och energiföretag och presenterar nu två rapporter om hur man kan skapa affärsmodeller och överbrygga hinder för att ta vara på dessa energiflöden.
Nyhetsarkiv
Återställ