Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Parkeringsåtgärder och mobilitetstjänster kan förändra resvanor och ge billigare bostäder
  Den Göteborgsbaserade bostadskoncernen Framtiden har tillsammans med IVL tittat på vad det finns för möjligheter att samutnyttja parkeringsytor och mobilitetstjänster i bostadsområden. Framtidens fastighetsbestånd har använts som fallstudie för att identifiera miljöanpassade lösningar för ett mer hållbart stadsbyggande i Göteborg och jämförbara städer.
 • | nyhet
  SPIDER och IVL i satsning på hållbara transporter i Rwanda
  SPIDER vid Stockholms universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans genomföra ett utbildningsprogram om design och utveckling av säkra, smarta och hållbara transporter i Rwanda. Projektet finansieras av Svenska Institutet och satsningen pågår i ett år med start i september 2021.
 • | nyhet
  Klimatförändringar tvingar fram kväverening
  Bottenhavet och Bottenviken har hittills inte bedömts som känsliga för utsläpp av kväve. Ett nytt forskningsprojekt ska nu ta reda på det effektivaste sättet att rena bort kväve ur avloppsvatten i ett klimat som är kallt stora delar av året. Både svenska miljömyndigheter och EU skickar signaler om att kraven kommer att skärpas för att minska risken för algblomning och övergödning.
 • | nyhet
  Digitalt expertmöte när IPCC:s utvärderingsrapport ska färdigställas
  Just nu pågår arbetet med det slutliga utkastet till FN:s klimatpanel IPCC:s sjätte utvärderingsrapport, AR6. Huvudförfattarna inom arbetsgrupp III, som bedömer hur klimatförändringarna kan begränsas, träffas detta år helt digitalt. IVL-forskaren Erika Mata är en av 280 deltagare från cirka 70 länder.
 • | nyhet
  Ny metod ska hjälpa byggbranschen att nå klimatneutralitet
  En metod som IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat tillsammans med branschinitiativet LFM30 i Malmö ska hjälpa byggbranschen att nå klimatneutralitet. LFMH har dagsläget 160 aktörer anslutna från hela byggkedjan, varav 38 är byggherrar. Samtliga förbinder sig att vidta konkreta åtgärder för kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.
 • | nyhet
  Studie undersöker möjligheten att återanvända småelektronik
  Många hushåll har gamla mobiltelefoner, surfplattor och datorer liggandes hemma som inte används. IVL har i en studie undersökt vad det finns för möjligheter att öka återanvändningen den här typen av småelektronik och vilka miljöfördelar det skulle ge.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport: Rekyleffekter motverkar minskade klimatutsläpp
  Satsningar på bränslesnålare fordon och ett transporteffektivt samhälle är avgörande för att nå de svenska klimatmålen och Parisavtalet. Samtidigt riskerar sådana åtgärder att leda till rekyleffekter som motverkar minskade utsläpp av växthusgaser. En ny rapport har tittat på hur styrmedel bör utformas för att undvika rekyleffekter.
Nyhetsarkiv
Återställ