1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Nya metoder för arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag
Person som arbetar vid skrivbordet

Nya metoder för arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag

Bemanningsanställda byter ofta arbetsplats och arbetsuppgifter. Det ställer arbetsmiljöarbetet inför särskilda utmaningar. En svårighet är att ansvaret för arbetsmiljöarbetet för inhyrd personal är delat mellan det inhyrande företaget och bemanningsföretaget.

Antalet anställda i bemanningsföretag har ökat från 5 000 i mitten av nittiotalet till över 130 000 idag. Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett projekt finansierat av AFA Försäkring studerat hur arbetsmiljöansvaret fungerar i praktiken.

Underlaget kan användas av både bemanningsföretag och inhyrande företag och visar bland annat vilken nytta verksamheterna har av ett fungerande arbetsmiljöarbete och hur bemanningsföretag och inhyrande företag kan samarbeta om arbetsmiljön.

Projektfakta

  • Arbetsmiljöarbete för anställda i bemanningsföretag - etapp 2
  • Period: 2014 - 2016

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2023-04-26

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen