1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Accelerera övergången till säkra och hållbart designade material och produkter
Molekylser mot blå bakgrund

Accelerera övergången till säkra och hållbart designade material och produkter (IRISS SSbD)

EU-satsningen IRISS ska accelerera övergången till säkra och hållbart designade material, produkter och processer. Konsortiet bildar ett globalt nätverk av experter och aktörer.

För att säkerställa att material är hållbara för människa och miljö, öka återvinningen och använda resurser på ett mer effektivt sätt krävs insatser redan tidigt i design- och tillverkningsledet. Kemiindustrin och alla värdekedjor som tillverkar material och produkter står inför stora omställningar för att skapa säkra, cirkulära flöden. IRISS ska bygga ett nätverk av företag, forskare, myndigheter och andra samhällsaktörer för att stötta övergången.

Grundläggande för IRISS är konceptet Safe-and-Sustainable-by-Design som innebär att man tidigt i varukedjan fokuserar på att tillhandahålla produkter som ingår i cirkulära modeller, samtidigt som man undviker egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön. I det integreras cirkularitet, klimatneutralitet, funktionalitet och säkerhet hos material, produkter och processer under hela livscykeln. Sex värdekedjor står i fokus för arbetet; textil, konstruktion, elektronik, energi, fordon och förpackningar. IRISS- konsortiet består av europeiska forskningsinstitut, branschorganisationer, företag, myndigheter och universitet samt nationella tekniska plattformar inom SusChem.

EU flagga med texten Funded by the EU

Funded by the European Union The project receives funding from the European Union’s HORIZON EUROPE research and innovation programme under grant agreement n° 101058245. UK participants in Project IRISS are supported by UKRI grant 10038816. CH participants in Project IRISS receive funding from the Swiss State Secretariat for Education, Research, and Innovation (SERI)

Projektfakta

  • IRISS Accelerera övergången till säkra och hållbart designade material, produkter och processer
  • Budget: 4,3 miljoner euro
  • Finansiär: EU, University of Birmingham och Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology.
  • Samarbetspartner: IVL Svenska Miljöinstitutet, Leuphana Leuphana University of Lueneburg, BNN, BioNanoNet Forschungsgesellschaft mbH, RIVM, National Institute for Public Health and the Environment, University of Birmingham, Fundación Tekniker, Cefic, European Chemical Industry Council, EMPA, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, ETP, EU Technology Platform for the Future of Textiles & Clothing, CLEPA, European Association of Automotive Suppliers, EMIRI, Energy Materials Industrial Research Initiative, EFCC, European Federation for Construction Chemicals, INL, International Iberian Nanotechnology Laboratory, IPC, Industrial Technical Centre for Plastics and Composites, KI, Kemijski Institut, VTT, Teknologiska Forskningscentralen, IKEM, Innovation and Chemical Industries in Sweden, APRE, Agencia Per la promozione della Ricerca Europea, Czech Technology Platform for Sustainable Chemistry, National Technical University Of Athens
  • Period: 2022 - 2025