1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Cicerone – gemensam plattform för cirkulär ekonomi
En fasad på ett hus med EU-loggan

Cicerone – gemensam plattform för cirkulär ekonomi

Cicerone är ett EU-projekt med syfte att bygga upp en gemensam plattform kring cirkulär ekonomi för finansiärer av forskningssatsningar. Kopplat till plattformen utvecklas också en strategisk forsknings- och innovationsagenda som är tänkt att ligga till grund för framtida gemensamma forskningsprogram inom cirkulär ekonomi.

Cicerone ska bygga en gemensam plattform för effektivt skapande av projekt kring cirkulär ekonomi. Om vårt samhälle ska gå över till cirkulär praxis måste alla aktörer vara involverade och aktivt engagera sig i övergången. Därför arbetar Cicerone i nära samarbete med en mängd olika utövare inklusive regeringsorgan, forsknings- och teknikorganisationer, civilsamhället, industri, innovativa små och medelstora företag, nystartade företag, städer och investerare.

Genom projektet kommer prioriteringar och vägar för samordnad forskning och innovartion för cirkulär ekonomi att utforskas och baserat på resultaten kommer en strategisk forsknings- och innovationsagenda för gemensamt projektskapande relaterat till cirkulär ekonomi att utvecklas. Agendan kommer i sin tur att påverka prioriteringarna i framtida europeiska, nationella och regionala CE-forskningsprogram.

Genom den gemensamma plattformen för cirkulär ekonomisk forskning och innovation kommer utövare att få tillgång till en one-stop-shop med projektresultat, resultat och aktörer för att bygga varaktiga synergier och starkare initiativ. Detta kommer att leda till mer samverkan, delning av resultat och avkastning på offentliga investeringar i forskning och innovation. IVL:s del i projektet är att ansvara för framtagandet av forsknings- och innovationsagendan.

Projektfakta

  • Cicerone - Circular Economy Platform for European Priorities Strategic Agenda
  • Budget: 1998860 Euro, IVLs andel, 134000 Euro
  • Finansiär: EU Horizon 2020, projektnummer 512 004
  • Samarbetspartners: EIT Climate KIC (coordinator), Bluenove, CEA, CEPS, EIT Raw Materials, ENEA, Estonian research Council, GKZ, IETU, Jülich project management agency, LGI, National Cheng Kung University, PNO, RVO, SDA, TNO, UEFISCDI, University of Maribor, VITO, VTT, World Resources Forum Association, Wuppertal Institute, DXCACC
  • Period: 2018 - 2020