1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Potential och lösningar för ökad återanvändning av inredningsprodukter
Ett tomt konferensrum

Potential och lösningar för ökad återanvändning av inredningsprodukter

Varje år investeras mångmiljardbelopp i kontorslokaler och omsättningen av kontorsinredning är stor. Men hur stor omfattningen är på tillgängliga produkter, liksom möjligheten att återanvända begagnat material vid dessa investeringar är oklart. I det här projektet undersöks vilka möjligheter det finns för återanvändning av inredningsprodukter i samband med nybyggnation och renovering av kontorslokaler.

Bygg- och anläggningssektorn genererar ungefär åtta miljoner ton avfall varje år. Det finns idag inga uppgifter om hur stor del av detta som utgörs av inredningsprodukter med sådan kvalitet att det kan återanvändas istället för att gå till avfallshantering. Det saknas även statistik om hur mycket begagnade inredningsprodukter som omsätts varje år samt hur mycket som slängs eller läggs på lager utan att komma till användning. Därmed finns det i dagsläget ingen möjlighet att uppskatta den miljömässiga eller affärsmässiga möjligheten för återanvändning av bygg- och inredningsprodukter. Projektets främsta mål är därför att kvantifiera flöden och beräkna potentialen för besparingar gällande koldioxidutsläpp och ekonomi.

Tillsammans med tolv projektpartner kommer man att titta närmare på vilken potential det finns för återbruk av ett antal produktkategorier. Projektets mål är att ge ökad kunskap och förståelse för möjligheterna med återanvändning av inredningsprodukter samt att underlätta, skapa motivation och underlag till beslut för en omställning till nya affärsmodeller och arbetsätt vid ny- och ombyggnation av kontorslokaler. Förhoppningen är att projektet ska ge en mer cirkulär hantering av byggprodukter och inredningsprodukter som används vid ny- och ombyggnation av kontorslokaler. Projektet samfinansieras av projektpartners samt av Vinnova.

Tillsammans med tolv projektpartner kommer man att titta närmare på vilken potential det finns för återbruk av ett antal produktkategorier. Projektets mål är att ge ökad kunskap och förståelse för möjligheterna med återanvändning av inredningsprodukter samt att underlätta, skapa motivation och underlag till beslut för en omställning till nya affärsmodeller och arbetsätt vid ny- och ombyggnation av kontorslokaler. Förhoppningen är att projektet ska ge en mer cirkulär hantering av byggprodukter och inredningsprodukter som används vid ny- och ombyggnation av kontorslokaler. Projektet samfinansieras av projektpartners samt av Vinnova.

Projektfakta

  • Cirkulära inredningar – potential och lösningar för ökad återanvändning av inredningsprodukter
  • Budget: 1 MSEK
  • Samarbetspartners: Link arkitektur, Temagruppen Sverige AB, Akademiska Hus, Vasakronan, Albin i Hyssna, Interface Sverige, Moelven Modus AB, NGD Nordic Green Design, Ogeborg Golvagentur, Saint–Gobain Ecophon AB, Kompanjonen, Vican
  • Period: 2017 - 2018