1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Producentansvarstaxa för elektronik
Elektronik i butik

Producentansvarstaxa för elektronik

Elavfall är ett av de snabbast växande avfallsslagen både i Sverige och globalt, då allt fler produkter drivs av el. Genom att lämna in elavfall till återvinning spar vi på naturresurser och bidrar till en renare miljö. I det här projektet ska man utvärdera effekterna av att införa miljödifferentierade avgifter inom producentansvarssystem för olika typer av produktgrupper, med särskilt fokus på elektronikprodukter.

Producenter av elektronikprodukter går ofta ihop med producentansvariga organisationer för att uppfylla sina skyldigheter av producentansvar, där de debiteras avgifter beroende på vilken typ av produkter de släpper ut på marknaden. Avgifterna är vanligtvis inte differentierade utifrån produktens miljöpåverkan vilket gör att deras förpliktelser inte ger producenterna incitament att utveckla mer miljövänliga produkter. Syftet med detta projekt är att utvärdera möjliga effekter av att genomföra miljödifferentierade avgifter för elektronik.

Projektfakta

  • Differentierad producentansvarstaxa: fallstudie för elektronik
  • Budget: 1 355 000 kronor
  • Chalmers Industriteknik , Recipo AB, Samsung AB, Lunds Universitet (IIIEE) , Electrolux AB, El-Kretsen AB, El-giganten AB, Sims Recycling Solutions AB, TCO Development AB
  • Period: 2017 - 2018