1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Hållbart samhällsbyggande
 5. Fastighetsföretags klimatpåverkan scope 3
fasaden på ett lägenhetshus

Fastighetsföretags klimatpåverkan scope 3

Nu ska vi hjälpa fastighetsföretag att ta ett ännu större klimatansvar genom att även kunna ta sig an andras klimatpåverkan som man har möjlighet att påverka.

Syftet med projektet är att möjliggöra för fastighetsbranschen att ta sig an den klimatpåverkan som andra aktörer orsakar men som man har möjlighet att påverka. Dessa benämns i GHGprotokollet som scope 3. Två exempel är boendes bilkörning och produktion av byggmaterial. Projektet går ut på att etablera branschpraxis i samverkan med branschen. Det är för många fastighetsföretag en ny roll att hantera denna typ av klimatpåverkan och man efterlyser nu gemensamma riktlinjer och praxis för vilka utsläppsposter som bör omfattas och hur dessa kan beräknas och följas upp på ett enkelt sätt. Man efterlyser även erfarenhetsutbyte om vilka åtgärder som visat sig effektiva och kunskap om hur snabbt utsläppen måste minska. Projektet går ut på att etablera branschpraxis i samverkan med branschen.

Böjda pilar med olika ikoner på

Följande har tagits fram av projektet:

 • En vägledning för hur scope 3 utsläppen kan följas upp. Den baseras på GHG-protokollet men anpassas för svenska förhållanden och för fastighetssektorn. Här hittar du vägledningen.
 • En åtgärdspalett med exempel på åtgärder.

10 pilotprojekt säkrar användbara projektresultat

Genomförandet sker i nära samarbete med tio stycken pilotföretag som får testa att följa upp och beräkna sina utsläpp under projektets gång och tycka del om anvisningar och verktyg. Med oss har vi branschorganisationer som säkrar väl förankrade riktlinjer och praxis samt experter för vetenskaplig förankring.

Ilustration på utsläpp scope3

Inspelning – Resultatkonferens och lansering av vägledning

Inspelning – Frukostseminarium om fastighetsbranschens scope 3 utsläpp

Projektfakta

 • Projekt: Fastighetsföretags klimatpåverkan scope 3
 • Samarbetspartners: Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund
 • Pilotföretag: Wallenstam, HFAB, HSB Södertörn, Huge, Hyresbostäder i Norrköping, LKF, Signalisten, Uppsalahem, Vätterhem, ÖBO
 • Budget: 1,5 miljoner SEK
 • Period: 2021 - 2022