En plastlåda med purjolök, fänkål, kinakål och andra grönsaker, fotograferad uppifrån .

Ökad donation av överskottslivsmedel i hela kedjan

Näringsliv, akademi och civilsamhälle går nu samman för att utreda hinder samt visa goda exempel och effektiva arbetssätt för att donera överskottsmat. Detta är ett bidrag för att nå målet att halvera matsvinnet till 2030. Resultatet ska bli en handbok som underlättar för alla aktörer i värdekedjan att donera livsmedel.

Uppskattningsvis 100 000 ton ätbar mat slängs i dag – mat som skulle kunna doneras och distribueras till människor som behöver den. I dag doneras mindre än 5 procent av matsvinnet.

Inom projektet ska Sveriges Stadsmissioner, IVL, Frigoscandia, Stockfiller, Willys och ett stort antal livsmedelsaktörer utveckla och utvärdera nyckelfaktorer för att minska matsvinnet genom ökade donationer från hela livsmedelskedjan. Dessa ska samlas i en handbok som riktar sig till aktörer som kan ha överskott av livsmedel, deras samarbetspartner samt aktörer inom civilsamhället som önskar ta emot större volymer donerad överskottsmat och förmedla till människor i utsatthet.

Det handlar bland annat om att utveckla kostnadseffektiv och miljövänlig logistik, att finna bästa metoden för butiksdonationer, att undanröja juridiska hinder och att testa nya typer av samarbeten.

Målet är att rädda 10 000 ton överskottsmat år 2025, jämfört med 4 500 ton under 2021. Dessa 10 000 ton motsvarar utsläpp av 24 000 ton koldioxidekvivalenter.

Olika delar av livsmedelskedjan behöver olika lösningar. Därför fokuserar projektet på olika arbetsområden som blir varsitt avsnitt i handboken. Avsnitten publiceras på denna webbsida så snart de är klara. I slutet av projektet gör IVL en samlad layoutad version av Handbok för donationer, med goda exempel och lärdomar riktade till både aktörer inom livsmedelsbranschen och till civilsamhället som möter människor i utsatthet.

I projektet, som leds av Sveriges Stadsmissioner, deltar IVL Svenska Miljöinstitutet, Frigoscandia, Stockfiller, Willys och flera livsmedelsaktörer från alla delar av kedjan samt relevanta myndigheter.

Mer information om projektet

Läs mer om projektet: Matsvinnet ska minska genom donationer

Nyheter från projektet kommer även att spridas via webbsidan för Samarbete för minskat matsvinn.

Projektledare: Anne Lunde Dinesen, Sveriges Stadsmissioner

Projektfakta

  • Projektnamn: Ökad donation av överskottslivsmedel – i hela kedjan
  • Finansiär: Vinnova
  • Budget: 1 757 000 kronor
  • Samarbetspartner: Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner (RSS, projektledare), IVL Svenska Miljöinstitutet, Frigoscandia AB, Stockfiller och Willys AB
  • Period: 2022 - 2024

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 2. Ingen hunger
  • 12. Hållbar konsumtion och produktion