1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Miljödata
  5. Övervakning av storstadsmiljö i realtid
Båtar som ligger i en hamn i en stad

Övervakning av storstadsmiljö i realtid

Dålig luft och buller i storstäder är allvarliga problem som påverkar hälsan och gör dessa mindre attraktiva. Lösningen är ofta dyra åtgärder som exempelvis bullerplank, ombyggnad av trafikflöden, omflyttning och nya bussrutter, cykelvägar och förskolor. Men det viktigaste behovet som ska mötas är att göra det enklare och billigare att mäta luftkvalitet i städer.

Målet med projektet är att utveckla billigare, mindre och uppkopplade system som möjliggör effektivare miljöövervakning av luft och buller. Vi angriper samhällsutmaningen genom att fokusera på mätsystem för de sex föroreningar som har mest inverkan på människor: marknära ozon, partiklar, kolmonoxid, svaveldioxid och kvävedioxid, växthusgaser som påverkar klimatet samt buller.

Projektet är organiserat i tre arbetspaket. Två workshopar genomförs i projektet. Idéer ska utvecklas genom att utveckla hela värdekedjan; affärsmodeller, sensortillverkare, systemleverantörer, öppna datakällor (tredjepartsutvecklare), tjänsteleverantörer, analys- och verifieringsmetoder för luftkvalitet och mätningar samt tjänster för åtgärdsplaner för att förbättra miljön. Ytterligare behovsägare och andra intressenter involveras genom workshops eller separata möten.

Projektfakta

  • Nydanande miljösensorer för luftkvalitet för attraktiva städer
  • Budget: 500 000 SEK
  • Finansiär: Vinnova
  • Samarbetspartners: Acreo Swedish ICT, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Fiber Optic Valley, In Situ instrument AB, SenseAir AB samt Malmö stads miljöförvaltning.
  • Projektet är steg 1 initieringsprojekt, en del av Vinnovas program Utmaningsdriven innovation
  • Period: 2015 - 2016

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-12

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen