1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. PFAS
  5. Kemisk screening i avloppsnät
Avloppsrör sett inifrån mot horisont

Kemisk screening i avloppsnätet som stöd för uppströmsarbete

På uppdrag av SVU, Svensk Vatten Utveckling, ska IVL förbättra förståelsen för mikroföroreningar som sprids från olika verksamheter kopplade till avloppsnätet. En speciell satsning görs även på att kvantifiera PFAS-ämnen.

Provtagning ska göras i avloppsnät på fyra olika platser i Sverige. Provtagningsplatserna väljs ut för att i så stor grad som möjligt domineras av antingen industriverksamhet, sjukvård, flerfamiljshus eller handelsplatser.

En kemisk screening av ett stort antal organiska ämnen kommer att göras i dessa prover och mönstret av ämnen i avloppsvattnet jämföras för att se om man kan hitta likheter eller skillnader beroende på vilka verksamheter som är kopplade till avloppsnätet. En speciell satsning görs även på att kvantifiera PFAS-ämnen och metaller i de olika proverna för att generera mer information om just dessa typer av ämnen.

Till att börja med görs en prioritering av ämnen att screena för i avloppsvattnet. Denna prioritering utgår från vad som tidigare har hittats i avloppsvatten i olika projekt i Europa, och från prioritetslistor som har tagits fram av myndigheter. Analysinstrumentets mjukvara kommer sedan att automatiskt söka efter dessa ämnen i proverna som har tagits. En riskklassning av ämnena kommer också att utföras.

Att kunna avgöra om vissa typer av verksamheter bidrar mer eller mindre med olika typer av föroreningar till det som i slutändan når reningsverket har betydelse dels för att kunna prioritera inom uppströmsarbetet. Det kan även ge information om framtida behov för reningsverken.

Projektfakta

  • Kemisk screening i avloppsnätet som stöd för uppströmsarbete
  • Finansiärer: Svenskt Vatten, Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL)
  • Samarbetspartner: SVOA, Mälarenergi vatten, Käppalaförbundet, MSVA, Uppsala Vatten, RISE
  • Budget: 1 747 680 kr
  • Period: 2023 - 2024