1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Transporter
 5. LEARN visar utsläpp från fraktkedjan
Fraktcontainer vid en hamn och EU-logga

Learn visar utsläpp från fraktkedjan

Företag som mäter sina utsläpp har bättre möjligheter att fatta välgrundade beslut som leder till ökad effektivitet och minskade utsläpp. Projektet Learn – Logistics Emissions Accounting and Reduction Network syftar till att hjälpa företag att minska sin klimatpåverkan i sina globala logistikkedjor.

Projektet Learn förbättrar och ökar takten till lägre utsläpp med följande fyra steg:

 • Stöd till företag genom vägledning, utbildning och utveckling av en märkning
 • Test och validering med företag i praktisk tillämpbarhet av rapportering och verifiering
 • Beslutsstöd och forskning
 • Utveckling och delaktighet i ett brett nätverk för att stimulera näringslivets arbete med utsläppsrapportering och utsläppsminskning

Projektfakta

 • Learn – Logistics Emissions Accounting and Reduction Network
 • Finansiär: EU Horizon 2020, projektnummer 723 984
 • Samarbetspartners: 13
 • Period: 2017 - 2019