Ett flygplan uppe i luften

Utveckling av framtidens fossilfria flygbränsle

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Jämtkraft, Chalmers och Lunds universitet utrett om det går att starta storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle.

Koldioxid samlas in från kraftvärmeverkets skorsten i Lugnvik utanför Östersund och blandas med vätgas för att framställa flygbränslet. Den vätgas som behövs för processen ska produceras från förnybar el.

Syftet med projektet är att få hållbart flygbränsle som slutprodukt. Mängden koldioxid från kraftvärmeverket dimensionerar hur mycket flygbränsle det går att producera. Dagens mängd skulle i fullt utbyggd skala uppskattningsvis räcka till flygbränsle motsvarande cirka fem procent av flygbränslet som tankas årligen i Sverige.

Resultatet av projektet

Projektet har avslutats och resultatet kommer att användas i det fortsatta arbetet. Målet är att ha en anläggning i Östersund klar för produktion av förnybart elektrobränsle inom fem år. Nedan kan du ta del av slutmaterial från projektet.

Rapport från projektet

Flygplan och himmel

Rapport

Genom att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och sedan tillsätta vätgas går det att framställa flygbränsle som har upp till 86 procent mindre koldioxidutsläpp än jämförbara fossila alternativ. Bränslet går dessutom att producera till ett konkurrenskraftigt pris. 

Sammanfattning

Plane at cruising altitude against blue sky

Kort sammanfattning

Projektet har studerat genomförbarheten av att ha en fabrik för bioelektrojetbränsle vid Jämtkrafts anläggning för kraftvärme i Östersund 

 

Sidan senast ändrad: 2021-02-12

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen