1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Från jord till bord och åter till jord
åkerjord mot blå himmel

Från jord till bord och åter till jord

IVL Svenska Miljöinstitutet har under de senaste åren varit en ledande nationell aktör för att driva på den cirkulära omställningen. För att driva på den cirkulära omställningen är målet med projektet är att sammanföra, homogenisera och lyfta kunskapsnivån och teknikutvecklingen hos aktörerna, d.v.s VA-tjänstemän, lantbrukare, gödselproducenter, jordbrukskonsulenter, livsmedelsproducenter och beslutsfattare.

Projektet Från jord till bord och åter till jord, kommer bevaka och följa branschens utveckling, allt från vilken teknik som är lämplig till vilka styrmedel som behövs. Som koordinator för Svenska näringsplattformen kommer IVL aktivt arbeta med lyfta frågan som driver forskning och teknikutveckling framåt och arbeta för att man kommer närmare tillämpningen.

Skapa ett kunskapslyft för aktörerna inom näringsåtervinning

För cirkulära kretslopp krävs det att alla aktörer i näringskedjan arbetar tillsammans så att vi kan möta varandras behov och utmaningar, från reningsverken som tar hand om näringen i avloppsvattnet, gödselproducenterna som försörjer lantbrukarna med insatsvaror, till livsmedelsaktörerna som ställer inköpskrav och marknadsför sina produkter till dagligvaruhandeln. Projektet har därför som syfte att främja samarbete mellan aktörerna, starta plattformar och mötestillfälle och samtidigt skapa ett kunskapslyft för deltagarna. Projektet kommer även att samla kunskap om teknik, risker, lagstiftning för att informera och insperera aktörer från VA-sektorn till livsmedelskonsumenter för att öka återvinningen av växtnäring från avloppsvatten.

Projektfakta

  • Från jord till bord och åter till jord
  • Finansiär: Formas
  • Budget: 1 100 000 kr
  • Period: 2021 - 2024