1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Prediktionsmetoder för utstrålat fartygsbuller
The image shows waves from a boat.

Prediktionsmetoder för utstrålat fartygsbuller

Projektet ska utveckla nya metoder för att prediktera och mäta propellergenererat undervattensbuller. Syftet är att underlätta design av nya, tystare fartyg samt förenkla mätning av buller från existerande fartyg.

Undervattensbuller från fartyg är ett växande miljöproblem, som får allt mer uppmärksamhet. För att adressera problemet behövs bättre metoder för att i designskedet förutsäga hur mycket ett fartyg kommer att bullra. Projektet ska ta fram nya simuleringsmetoder för detaljerad design och förbättrade mätrutiner i kavitationstunnel.

IVL har stor erfarenhet av att mäta utstrålat undervattensbuller från fartyg enligt standard. Dessa mätningar är komplicerade och efterföljande analys kräver stor erfarenhet i området och är tidskrävande. En förenklad och mer kostnadseffektiv mätmetod skulle möjliggöra att mer kvalitetssäkrade data om fartygs undervattensbuller blir tillgängliga. Projektet ska vidareutveckla och utvärdera en metod baserad på inspelning med flera autonoma hydrofonsystem.

Projektet leds av Chalmers. IVL deltar i mätning och analys av undervattensbuller från fartyg samt utveckling av nya, kostnadseffektiva mätmetoder för detta.

Projektfakta

  • Prediktionsmetoder för utstrålat fartygsbuller
  • Budget: 8,1 MSEK
  • Finansiär: Lighthouse/Trafikverket
  • Samarbetspartners: Chalmers, Rise (SSPA), KTH, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Kongsberg Maritime, Terntank
  • Period: 2022 - 2024