Person som jobbar med plankor

Testbädd Storsudret

Gotland har vid flera tillfällen de senaste åren drabbats av akut vattenbrist. Framförallt är det de södra delarna av ön, Storsudret, som är mest utsatt. Det är ett problem både för de som bor där, men även för regionens utveckling. Målet med projektet är att göra området självförsörjande på vatten, och i veckan har undersökningsarbetet för att skapa en så kallad testbädd påbörjats.

Storsudret är ett område med mycket jordbruksmark och relativt tunna jordlager, därför är det svårt att få vattnet att stanna i marken och finnas tillgängligt under torra perioder. Problemet är inte att det inte regnar på Gotland, utan att vattnet inte stannar kvar i marken, utan istället rinner ut i havet. Det beror bland annat på att jordlagren är väldigt tunna ovanpå berggrunden av kalkstenen.

En annan orsak är att man tidigare dikat ur marken för att det inte ska svämma över på våren under vårbruket. Med de höga temperaturer som vi haft exempelvis under våren i år och så lång period med låg nederbörd så blir resultatet att det är extremt torrt i marken och att grundvattennivåerna sjunker.

Testbädden innefattar flera lokala småskaliga delar. Bland annat ska regnvatten samlas och infiltreras under markytan för att skapa dammar och våtmarker. Vattnet kan sedan användas för dricksvatten, bevattning eller infiltreras direkt till grundvattnet.

Projektfakta

  • Testbädd Storsudret
  • Finansiering: Vinnova & H2020 via projektet nextGen
  • Samarbetspartners: Koordinator KWR i Nederländerna, KWB, AVB och ESCI i Tyskland, FHNW i, UCRAN, UNEXE, UBATH Storbritannien, STRANE från Frankrike, CTM från Spanien, NTUA, ICCE från Grekland, IPSTAR från Nederländerna, WssTP från Belgien, Region Gotland från Sverige samt AVA och CTU från Schweiz.
  • Period: 2018 - 2021