1. Startsida
  2. Press
  3. [2006-11-16] IVL leder nytt EU-projekt om föroreningar i vatten
Nyhet | 2006-11-16

IVL leder nytt EU-projekt om föroreningar i vatten

Projektet SOCOPSE - Source Control of Priority Substances in Europe- fokuserar på att finna åtgärder för att minska spridningen av förorenande ämnen i vatten. Projektets målsättning är att ge stöd och råd till myndigheter och industrin vid genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten.

- Vi siktar in oss på att kartlägga materialflöden och behov av åtgärder för ett urval av de 33 prioriterade ämnen som identifierats av EU-kommissionen, säger John Munthe som leder projektet. Ett beslutstödsverktyg kommer att utvecklas och testas i fyra pilotområden i Europa.Den 20-22 november samlas projektets 11 deltagande institutioner för kick-off i Göteborg. Projektet som har en total budget på 3 158 000 Euro pågår tom 2009. För mer information kontakta: John Munthe på telefon 010-7886806

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev