1. Startsida
  2. Press
  3. [2007-12-17] IVL på FN:s klimatmöte på Bali
Nyhet | 2007-12-17

IVL på FN:s klimatmöte på Bali

IVL har de senaste två veckorna bevakat de nu avslutade förhandlingarna vid FN:s klimatmöte på Bali, Indonesien. — Mötet har varit positivt och en framgång. Det viktigaste var att man nådde en överrenskommelse så att man kan börja förhandla om vad som ska hända efter Kyoto-avtalet, säger Markus Åhman, forskare vid IVL.

En bidragande faktor till att mötet bedöms som framgångsrikt var att utvecklingsländerna gick med på att försöka hålla nere sina utsläpp och förhandla om vissa typer av styrmedel.   - Det var mer än jag har vågat hoppas på, säger Markus Åhman. Han tycker att avskogningsfrågan, som är viktig för utvecklingsländerna, och även anpassning och tekniköverföring fick bra uppmärksamhet under mötet.  Det som saknas i överenskommelsen är enligt Markus Åhman bland annat att USA inte vill prata om bindande absoluta tak för utsläppen. I den skrivelse som parterna till slut enades om hade förslaget om att de industrialiserade länderna ska minska sina utsläpp med 25 till 40 procent till år 2020 tagits bort.  — Jag hade velat se en tydlig indikation på hur stora reduktioner man är villig att prata om och vilken typ av åtgärder man kan tänka sig.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev