1. Startsida
  2. Press
  3. [2008-04-28] IVL leder utveckling av framtidens tvättmaskin - s'wash
Nyhet | 2008-04-28

IVL leder utveckling av framtidens tvättmaskin - s'wash

IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med ett konsortium av forskningsinstitut och industrin ta fram morgondagens hållbarhetsanpassade tvättmaskin för hushållsbruk. Målet är att om tre år ha en tvättmaskinsprototyp som använder 70 procent mindre vatten och 60 procent mindre el samt avsevärt mindre tvättmedel jämfört med dagens bästa tvättmaskiner.

Initiativet som går under rubriken s'wash har fått idéstöd på sex miljoner kronor från den miljöstrategiska forskningsstiftelsen Mistra och därutöver kommer industrin att bidra med minst lika mycket. Bakom projektet står IVL, instituten Swerea IVF och IMEGO, Chalmers samt Unilever, Akzo Nobel, ASKO Cylinda och Electrolux. - Med tanke på att tillgången på vatten för hushållsbruk är en knapp resurs i många delar av världen och att vattenanvändningen ökar snabbt när levnadsstandarden stiger ville vi göra en insats. Och till skillnad från många andra forskningsprojekt som slutar med i och för sig intressanta rapporter kommer vi inte att nöja oss förrän vi har en fungerande maskin framme, säger Magnus Andersson, forskare på IVL och en av initiativtagarna till projektet vars hela namn är Sustainable domestic washing — s'wash. S'wash kommer att koncentrera ansträngningarna på att i viss mån sluta systemen för vatten och tvättmedel i tvättmaskinerna för att minimera resursförbrukningen. En idé är att i stor utsträckning använda sensorer för att dels övervaka bakterietillväxt och dels undersöka om kläderna verkligen blivit rena. En viktig aspekt för projektet är att man inte ska kompromissa när det gäller kvaliteten på tvättprocessen. Nyckelpersoner i s'wash är Magnus Andersson och Erik Fridell, IVL Svenska Miljöinstitutet, Anne-Carlotte Hanning, Swerea IVF, Peter Björkholm och Anatol Krozer, IMEGO, Anders Sahlén, ASKO Cylinda, Sten-Håkan Almström och Bernd Krische, Electrolux och Mats Landén, Unilever och professor Krister Holmberg, Chalmers. För mer information kontakta: Elin Eriksson, IVL, 010-7886814

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev