1. Startsida
  2. Press
  3. [2008-11-24] Förstärkt klimatsamarbete mellan EU och Kina
Nyhet | 2008-11-24

Förstärkt klimatsamarbete mellan EU och Kina

"The EU-China CDM Facilitation Project" finansieras av EU kommissionen med totalt 2,8 miljoner Euro under perioden 2007-2010 och är därmed EU:s största kapacitetsuppbyggnadsprojekt i Kina. Projektet leds av IVL och utförs i samarbete med Kinas ledande forskningsinstitut och centrala myndigheter inom klimatområdet samt framstående CDM-experter i Europa. Nu finns bland annat rapporter om dagens CDM-marknad i Kina.

klimatfrågor mellan EU och Kina att vara mycket betydelsefulla. CDM-projektet bygger till stor del på IVL:s kompetens att agera sammanbindande länk mellan forskning, näringsliv och i detta fall klimatpolitik, för att förstärka ett klimatsamarbete mellan EU och Kina. Under våren och hösten 2008 har projektet organiserat fyra regionala konferenser i Kina. Konferenserna har handlat om hur CDM kan bidra till utvecklingen av både förnybar energi och energieffektivering i olika regioner med varierade förhållanden och förutsättningar. Konferenserna engagerade inte bara regionala och lokala myndigheterna, utan väckte också stort intresse hos företag som söker finansiella och tekniska lösningar för att minska sin energianvändning och sina koldioxidutsläpp. Som en viktig plattform för policydialogen, har CDM-projektet i två rapporter gjort detaljerade kartläggningar av dagens CDM-marknad i Kina. I rapporterna behandlas de viktigaste policyfrågorna i Kinas klimatpolitik samt det mest avgörande frågorna för Kina i de kommande internationella klimatförhandlingarna. För att främja ett ömsesidigt kunskaps- och policyutbyte, organiserade CDM-projetet i början av oktober en omfattande "policy-tour" i Sverige och hos EU-kommissionen för kinesiska partner. Under besöket har den kinesiska delegationen träffat bland annat svenska myndigheter, forskningsfinansiärer, företag och andra marknadsaktörer. www.euchina-cdm.org

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev