1. Startsida
  2. Press
  3. [2008-11-28] Luftföroreningar och klimatförändringar
Nyhet | 2008-11-28

Luftföroreningar och klimatförändringar

Den 12-13 november arrangerar IVL, tillsammans med näringslivet och Naturvårdsverket, konferensen "Luftföroreningar och klimatförändringar - samverkan för bästa resultat". Här kommer representanter från näringslivet att möta forskare myndighetsrepresentanter i en diskussion om de senaste rönen om sambandet mellan klimat och luftföroreningar.

Det europeiska luftvårdsarbetet har varit framgångsrikt och genomförda åtgärder har medfört stora minskningar av flera skadliga utsläpp. Men det finns ytterligare steg att ta. Klimatförändringen påverkar luftföroreningarnas förekomst, spridning, och effekter. Luftföroreningarna påverkar i sin tur klimatet. Flera av de åtgärder som idag diskuteras inom såväl klimat- som luftvårdsarbetet är gemensamma, medan andra är motstridiga. Därför finns det stora vinster att hämta i samordnade åtgärder. Konferensens tonvikt ligger på internationella processer och deras betydelse för Sverige och svenskt näringsliv. Under den första dagen ligger fokus på sambandet mellan klimat, luftföroreningar och åtgärdsstrategier. Den andra dagen ägnas åt pågående forskning och forskningsresultat bland annat med utgångspunkt från forskningsprogrammet SCARP om luftföroreningar. Bland talarna märks Tomas Kåberger, GD Energimyndigheten, Hans-Christian Hansson, professor vid Stockholms universitet, Göran Pershagen, professor vid Linköpings universitet, Jonas Hofstedt, Scania och Ulla Hamilton, miljö- och fastighetsborgarråd i Stockholm.   Konferensen är kostnadsfri. Dock tillkommer en debiteringsavgift på 500 kronor om avanmälan sker mindre än två dagar innan första konferensdatum, d.v.s. 10 november 2008.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev