1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-08-21] IVL i vinnande konsortium för hållbar stadsutveckling
Nyhet | 2009-08-21

IVL i vinnande konsortium för hållbar stadsutveckling

IVL Svenska Miljöinstitutet ingår i det konsortium som får anslag från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, för att etablera ett internationellt forskningscentrum för hållbar stadsutveckling i Göteborg.

Göteborgskonsortiet, som vann i hård konkurrens med Malmö och Stockholm, består av Chalmers, Göteborgs universitet tillsammans med IVL, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen i Västra Götaland. Utvärderarna lyfte särskilt fram Göteborgsförslagets kritiska diskussioner kring begreppet hållbar stadsutveckling och vad som är angelägna forskningsområden ur ett användarperspektiv. De uppskattade också det starka stödet som manifesterats från olika samarbetspartners och IVL beskrivs som en viktig partner som bidrar med koppling till näringslivet och då särskilt miljöföretag. - En av styrkorna i vår ansökan var sannolikt att vi kunde visa att det finns goda förutsättningar för en seriös samverkan både tvärvetenskapligt och mellan forskning och praktisk tillämpning. Och vi ser fram emot att stärka näringslivskopplingen i centrumet, säger Åke Iverfeldt som har lett IVL:s arbete i ansökningsprocessen. För mer information kontakta Anna Jarnehammar.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen