nyhet | 2009-09-18

EU-ministrar ombord på IVL:s forskningsfartyg

IVL Svenska Miljöinstitutet tog emot EU-ministrarna från EU:s 27 medlemsländer ombord på forskningsfartyget Sunbeam.

Vd Tord Svedberg berättade om IVL:s verksamhet, speciellt i Östersjöregionen, och visade upp sedimentprov från döda respektive tillfrisknande bottnar i Östersjön. Avdelningschef Sam Ekstrand gav en överblick av miljösituationen i Östersjön och berättade bland annat om ett lovande projekt med fosforupptagande pellets som ska kunna minska jordbrukets fosforläckage till Östersjön radikalt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen