1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-10-05] ArcRisk: Nytt forskningsprogram om spridningsmönster för föroreningar
Nyhet | 2009-10-05

ArcRisk: Nytt forskningsprogram om spridningsmönster för föroreningar

IVL har ansvar för syntesarbetet och delar av mätverksamheten inom det nya stora europeiska forskningsprogrammet ArcRisk. Programmet handlar om hälsorisker kopplade till av klimatförändringarna ändrade spridningsvägar för föroreningar i Arktis och Europa.

ArcRisk, som startade i juli i år och har en total budget på närmare 50 miljoner euro beräknas pågå i 4,5 år. Projektet leds av AMAP, the Arctic Monitoring and Assessment Programme. Bland de viktigaste uppgifterna är att kartlägga spridningsvägarna för föroreningar i det arktiska ekosystemet, hur föroreningarna tas upp och vilken påverkan de har på människors hälsa. Delar av den uppgiften ska IVL ansvara för tillsammans med det norska forskningsinstitutet NILU och andra europeiska partners. Vidare ska man försöka förutsäga hur klimatförändringar kan påverka och förändra spridningsvägarna.IVL kommer även att leda syntesarbetet, det vill säga ställa samman resultaten av hela studien och utvärdera dem i relation till gällande europeiska lag- och regelsystem samt ta fram förslag på åtgärder och strategier för anpassning. För mer information kontakta  John Munthe.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev