1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-10-27] Klimatpåverkan hotar kulturarv
Nyhet | 2009-10-27

Klimatpåverkan hotar kulturarv

I ett nyligen startat projekt där inneklimatet i svenska kyrkor undersöks har det framkommit att miljön i kyrkorna är så dålig att föremålen är på väg att mögla bort. Enligt studien, där IVL deltar, behövs nya riktlinjer för hur kyrkornas innemiljö ska vara och hur föremålen ska skyddas och underhållas för att de ska bevaras i gott skick.

Kyrkornas klimatskal, det vill säga byggnadernas tak, väggar och grund, måste generellt sett tåla mer fukt, regn, vind och slagregn. Dessutom måste fasaderna kunna motstå biologisk påväxt som alger, lavar och mögelsvamp.Ett förändrat klimat påverkar föremålen inne i kyrkan när klimatskalet inte håller måttet. Med ett varmare klimat kommer nya arter av skadeinsekter, lavar och alger i de svenska kyrkorna och det blir större tillväxt av mögel- och rötsvampar. Biokorrosionen skadar material, både puts och färg. - Det vi kan säga redan nu är att högre krav bör ställas på kontroller av fukt i material, avrinning från tak, stuprör, grundmurar, fasader och dagvattenbrunnar. Större satsningar bör göras på förebyggande underhåll av kyrkobyggnaderna och på konserveringen av föremål om inte kulturarvet ska gå förlorat. Det innebär givetvis högre kostnader för förvaltningen av kyrkorna och kyrkoföremålen, säger Aime Must som deltar i projektet från IVL:s sida. För mer information, kontakta Erica Bloom på IVL.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen