1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-11-03] Vågdriven syrepump ska syresätta Östersjöns bottnar
Nyhet | 2009-11-03

Vågdriven syrepump ska syresätta Östersjöns bottnar

EU-kommissionen har beviljat IVL Svenska Miljöinstitutet medel för att driva det treåriga LIFE+-projektet WEBAP. Projektet är ett pilotprojekt där man ska testa att genom syresättning av syrefattiga bottenvatten åtgärda problemet med döda bottnar och algblomning i Östersjön.

WEBAP (Wave Energized Baltic Aeration Pump) är en pump som utnyttjar de naturliga resurserna syrerikt vatten och vågenergi. Tillsammans med åtgärder för att minska närsaltsläckage från fastlandet är tanken att syrepumpar ska hjälpa till att återställa de naturliga självreningsprocesserna i Östersjön.

Vattenlösligt oorganiskt fosfor som gått i lösning på grund av dagens syrebrist förväntas att återigen bindas till bottensedimentet och därmed minska algblomningen.

Den tidbegränsade åtgärd som ska demonstrers inom projektet förväntas få flera gynnsamma effekter på arter som är beroende av en balanserad syresituation under någon fas av sin livscykel. På längre sikt ska det även ha positiva effekter på turism- och fiskenäringen.

IVL Svenska Miljöinstitutet är koordinator i projektet. Övriga partner är KTH och Simrishamns kommun. Utöver dessa kommer andra aktörer inom Östersjöområdet bidra till projektets genomförande.

För mer information kontakta:
Christian Baresel, christian.baresel@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev