1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-11-20] IVL deltar i Europakampanj för att minska avfall
Nyhet | 2009-11-20

IVL deltar i Europakampanj för att minska avfall

Flera länder inom EU driver under veckan 21-29 november olika aktiviteter på temat "Europa minskar avfallet". IVL deltar bland annat genom att lyfta fram två forskningsprojekt: dels det stora fleråriga programmet Hållbar avfallshantering, dels ett mindre projekt om kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg.

De övergripande motiven bakom kampanjen är att minska de ständigt växande avfallsmängderna i Europa liksom att skapa uppmärksamhet kring det faktum att alla medlemsländer i EU, enligt det senaste EU-direktivet om avfall, ska upprätta planer för avfallsprevention. Läs mer om kampanjen här: http://www.ewwr.eu/pr%C#%A)-home . IVL som arbetar med avfallsfrågor ur flera olika perspektiv, deltar i "Europa minskar avfallet" genom att lyfta fram forskningsprojektet om kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg. Alelyckan är både en återvinningscentral och en andrahandsmarknad. Alla som kommer dit för att slänga avfall tillfrågas att istället skänka det som är i gott skick till välgörenhet via de secondhandbutiker som är placerade i området. Resten av avfallet återvinns. Nu har IVL fått i uppdrag att utvärdera Alelyckans miljönytta och bidrag till avfallsprevention. Projektet, som finansieras av bland andra Avfall Sverige och Göteborgs stad, kommer att undersöka utvecklingsmöjligheter för kretsloppsparken och ska också tydliggöra vilken roll svenska kommuner kan spela för avfallsprevention genom att skapa kretsloppsparker. IVL:s andra bidrag till den europeiska avfallsveckan är att informera om det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering som IVL leder på uppdrag av Naturvårdsverket. I programmet som pågår under åren 2006-2012 bedrivs forskning om vilka styrmedel och strategiska beslut som kan bidra till att utveckla avfallshanteringen i en mer hållbar riktning. Läs mer om Hållbar avfallshantering här http://www.hallbaravfallshantering.se/ För mer information kontakta Maria Ljunggren Söderman.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev