1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-11-30] Nytt intyg garanterar äkta Passivhus
Nyhet | 2009-11-30

Nytt intyg garanterar äkta Passivhus

Nu lanseras i Sverige ett system med certifikat och verifikat som gör det möjligt att få den energiprestanda för ett lågenergihus som man beställer. Definitioner för vad som är Nollenergihus, Passivhus eller Minienergihus har utarbetats och förvaltas i Sverige av Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY). FEBY är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ATON Teknikkonsult och Lunds Tekniska Högskola som syftar till att definiera marknadsledande lågenergibegrepp och kunskapsspridning om energieffektiva byggnader.

I ett Nollenergihus används lika mycket eller mindre energi än den som produceras på fastigheten. Ett Passivhus behöver bara ungefär en tredjedel köpt energi jämfört med byggnads-normens krav och Minienergihus cirka två tredjedelar. Används dessa begrepp i marknadskommunikation så måste kunden veta att det inte bara är tomma ord utan att det verkligen är en byggnad som uppfyller dessa högt ställda krav. För de fall där en byggnad följer FEBY:s kravspecifikationer kan man i marknadskommunikationen använda FEBY:s intyg för att påvisa att kraven uppfylls. Det finns två olika intyg beroende på om det är ett hus som ännu inte är färdigt eller i projekteringsskedet eller om det är en färdig byggnad där man faktisk kan mäta upp vad resultatet blev. De två intyg som är aktuella är ett certifikat för en projekterad byggnad eller verifikat för en färdig byggnad. Den som har ett hus som klarar FEBY:s kravspecifikation och tar fram ett intyg har rätt att använda FEBY:s logga. Se rapporten som beskriver systemet för intyg under: www.energieffektivabyggnader.se/vanstermeny/intygomprestanda För mer information, kontakta Martin Erlandsson.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev