1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-06-18] Svagt samband mellan miljöarbete och ekonomisk vinst
Nyhet | 2010-06-18

Svagt samband mellan miljöarbete och ekonomisk vinst

Allt fler företag jobbar aktivt med gröna frågor, inte minst de stora multinationella bolagen, och många hoppas också att satsningarna ska löna sig i reda pengar. Men den direkta vinsten är svår att mäta, visar en ny IVL-studie.

Mohammed Belhaj på IVL Svenska Miljöinstitutet har studerat relationen mellan ett företags miljöarbete och dess finansiella resultat. — Sambandet mellan miljöinvestering och vinst är inte glasklart, utan beror bland annat på hur miljöinvesteringarna är gjorda, när de gjordes, på vilka marknader företaget agerar och inte minst på konsumentens betalningsvilja för den producerade varan. Relationen mellan miljöarbete och företagens vinster beror också på vilka modeller och data som används. Medan andra forskare tidigare har räknat fram ett positivt samband mellan miljöarbetet och börsvärde (där det sistnämnda kan bero på ytterligare flera andra faktorer) har IVL bedömt sambandet mellan miljöarbete och kapitalavkastning, samt vinster på försäljning. De miljödata som används i denna studie sträcker sig från år 2003 till år 2007 och omfattar 62 branscher. En mycket stor andel är multinationella företag och urvalet omfattar branscher med låg, medel och hög risk för miljön. Banker tillhör till exempel lågriskföretag, medan företag som utvecklar och producerar datorer anses utgöra höra till den medelhöga riskgruppen. Kemikaliebranschen hör till högförorenande industrier. — Våra resultat visar att sambandet mellan miljöarbete och kapitalavkastning är ganska svagt, men det kan först och främst bero på vilken data som används. De uppgifter vi har utgått från är en utvärdering av företagens miljöarbete, sammanställt av externa etikanalytiker. Dessa utvärderingar har ibland kritiserats för att vara ovetenskapliga och subjektiva. Ett företagsmiljöarbete kan utvärderas på olika sätt av olika etikanalytiker och resultaten ser då olika ut. Många företag uppvisar trots allt ett signifikant och positivt samband mellan vinst och ansvarsfulla investeringar, förklarar Mohammed Belhaj. För mer information kontakta: Sara Malmheden

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev