1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-02-03] IVL leder EU-projekt om hållbar avfallshantering i Östersjöregionen
Nyhet | 2011-02-03

IVL leder EU-projekt om hållbar avfallshantering i Östersjöregionen

Reco Baltic 21 Tech är ett så kallat Interreg-projekt, finansierat av EU, som ska stärka länderna runt Östersjön i deras arbete med hållbar avfallshantering. Projektet kommer att presenteras vid Interreg Forum i Stockholm den 9-10 februari.

Tanken är att Reco Baltic 21 Tech ska utgöra en transnationell plattform för kunskaps-utbyte mellan länderna och att det ska generera innovativa affärsmöjligheter inom miljötekniksektorn. En speciell investeringsmodell för hur myndigheter kan satsa på att förbättra avfallshanteringen och minska relaterade kostnader ska också utvecklas. IVL Svenska Miljöinstitutet leder projektet som involverar ytterligare 13 partner från Litauen, Polen, Tyskland, Vitryssland, Estland, Lettland samt Spanien. Projektet kommer att presenteras vid Interreg Forum III som hålls i Stockholm på Norra Latin den 9-10 februari. Mer information om Interreg Forum finns här . För mer information om projektet, kontakta Åsa Stenmarck

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev