1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-03-23] Nytt projekt om hållbarhetscertifiering av stadsdelar
Nyhet | 2011-03-23

Nytt projekt om hållbarhetscertifiering av stadsdelar

En bred representation av företag och organisationer inom bygg- och fastighetssektorn har nu gått samman i projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. IVL Svenska Miljöinstitutet är en av de totalt 24 aktörerna.

- Vi har konstaterat att det krävs en betydligt större samordning än vad som är vanligt idag mellan stat, kommun och privata intressenter för att hela stadsdelar ska kunna bli socialt och miljömässigt hållbara. Nu har vi skapat förutsättningar för det genom att samla representanter från hela sektorn; från forskning till planerande kommuner, arkitekter, konsulter, byggherrar, fastighetsägare och energibolag, säger Åke Iverfeldt, vice vd IVL. Förutom IVL deltar Atkins, Boverket, Delegationen för hållbara städer, Diligentia, Energimyndigheten, Göteborg Energi, Göteborgs stad, HSB, KTH, Malmö stad, Mistra Urban Futures, NCC, Norrköpings kommun, Peab, Riksbyggen, Stockholms stad, Sweden Green Building Concil, Trafikverket, Två Punkt Noll, Umeå kommun, WSP, Vasakronan och White. Första steget i samarbetet blir att utvärdera hur internationella certifieringssystem för hållbar stadsutveckling kan utvecklas och införas i Sverige. Projektet finansieras av medverkande aktörer och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Fler organisationer kan komma att ansluta till samarbetet redan i vår.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev