1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-03-29] IVL utvecklar metodik för bedömning av kemiska fotavtryck
Nyhet | 2011-03-29

IVL utvecklar metodik för bedömning av kemiska fotavtryck

Carbon footprint och Water footprint börjar bli etablerade metoder som beräknar miljöbelastningen på klimat och vattenresurser — metoder som IVL arbetar aktivt med och driver utvecklingen av. Nu har IVL även tagit initiativ till utveckling av en metodik för att bedöma det kemiska fotavtrycket.

Tomas Rydberg på IVL har fått mandat att leda ett initiativ inom SETAC - Society of Environmental Toxicology and Chemistry - att ta fram en vetenskapligt baserad metodik för "Chemical footprints". Arbetet förväntas så småningom kunna leda fram till riktlinjer för hur det kemiska fotavtrycket ska beräknas. SETAC har tidigare tagit fram motsvarande riktlinjer för till exempel livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnadskalkyler (LCC). — Vi tror att detta kan vara det verktyg som hittills har saknats i kemikaliearbetet både lokalt och globalt. Och det kan vara ett steg på vägen att få upp kemikaliefrågorna på samma nivå som klimatfrågan, säger Tomas Rydberg.IVL har en bred kompetens inom ekotoxikologi, biogeokemiska processer och screening av nya kemikalier i miljön. Arbetet med Chemical footprint påbörjas under våren. För mer information, kontakta Tomas Rydberg

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev