1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-03-30] Nytt stort EU-projekt om läkemedel och miljö
Nyhet | 2011-03-30

Nytt stort EU-projekt om läkemedel och miljö

IVL medverkar i det nystartade forskningsprojektet Pharmas som finansieras av EU:s sjunde ramprogram. Projektet har som övergripande målsättning att utveckla och förbättra riskbedömningen av läkemedel i miljön med särskilt fokus på dricksvatten.

Pharmas koordineras av Brunel University i London och består av ett konsortium av ledande forskningsinstitut och analyslaboratorier i Europa. Arbetet kommer att bedrivas i nära dialog med företrädare för läkemedelsindustrin och berörda myndigheter.   Projektet kommer att titta närmare på risker för såväl människor som organismer ute i miljön för två olika grupper av läkemedelssubstanser, nämligen antibiotika och läkemedel mot cancer. För att medverka till att mer realistisk riskbedömning görs i framtiden kommer Pharmas särskilt att studera den kombinerade effekten av blandningar av olika läkemedel. Dessa studier ska genomföras av ekotoxikologer på Göteborgs universitet.   För att minska riskerna med spridning av läkemedel i miljön är det viktigt att förmedla information och arbeta förebyggande med de olika aktörerna som är involverade från det att ett läkemedel produceras, konsumeras och slutligen sprids i miljön. Som ett led i detta kommer IVL att medverka till att projektet utvecklar en prototyp för ett webbaserat klassificeringssystem. Målet är att bidra till att det fattas mer välgrundade beslut inom EU kring användning av läkemedel.  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev